kościół ewangelicko-augsburski Krzyża Chrystusowego tzw. Kościół Fenigowy w Oleśnie