Pasłęk kościół ewangelicki. Kościół św. Jerzego i cerkiew św. Onufrego w Pasłęku.

 • Dawniej: Kościół ewangelicki
 • Miejscowość: Pasłęk
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: Pasłęk ul. Bohaterów Westerplatte 11, 14-400 Pasłęk
 • Nr. rejestru zabytków: A-174 z 10.10.1956
 • Lata budowy: Świątynia była wznoszona od lat 80. XVI w.
 • Poświęcono: 1592 r
 • Styl architektoniczny: Renesans
 • Funkcja: Dawniej był świątynią szpitalną
 • Obecne przeznaczenie: Cześć wschodnia służy Kościołowi Ewangelicko-Augsburskiemu. Część zachodnia służy społeczności prawosławnej
 • więcej informacji...